Mencari dinamik politik kampus

1.Pemerengganan

a.Ayat tesis

Fenomena 'the angry young man' atau goiongan muda yang marah-marah adalah satu keadaan

yang biasa berlaku dalam mana-mana negara di dunia.

b.Ayat topik

Pihak Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) sendiri bersedia menerima apa jua pandangan bagi

memantapkan pelaksanaan pemilihan MPP. Menteri juga sudah menyatakan kesediaannya

untuk menerima mana-mana memorandum daripada pelajar asalkan ia dikemukakan dengan

tertib dan aman.

c.Perenggan

Deduktif

Sudut pidato yang kini dibenarkan semuka pelaksanaanya di semua kampus adalah

gelanggang perdana kepada pelajar untuk menyatakan pandangan terhadap sesuatu isu .

Namun, saya berpendapat gaya pengucapan untuk Sudut Pidato tidaklah perlu terikat dengan

gaya pidato atau debat seperti dalam pertandingan. Gaya yang bersahaja juga santai tetapi

membawa isu yang bernas dan berasas juga boleh diterima.

Induktif

Saya pasti label seperti ini tidak wajar diteruskan apatah lagi calon yang bertanding adalah

atas tiket individu. Ia juga tidak melambangkan semangat 1Malaysia seperti yang digagaskan

oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak.

Deduktif kompleks

Selepas sekian lama menggunakan kaedah manual dalam melaksanakan pemilihan MPP,

pengunaan e-undi di UM dilihat sesuatu yang amat baru dan menarik perhatian banyak pihak.

Isu seperti keyakinan kepada sistem ketelusan pemilihan dan undi adalah rahsia pengundi

menjadi topik utama yang dibahaskan.

d.Perenggan pengenalan (kontras masa)

Fenomena 'the angry young man' atau golongan muda yang marah-marah adalah satu keadaan

yang biasa berlaku dalam mana-mana negara di dunia. Fenomena ini menyaksikan bagaimana

golongan muda yang vokal dan lantang dalam menyatakan pendirian mereka. Tindakan

secara agresif dalam menyuarakan pandangan ini juga memperlihatkan sifat mereka yang

idealis. Hal ini juga dibantu dengan tahap pendidikan dan akses maklumat yang nereka peroleh.

e.Perenggan penutup

Sudah tiba masa perjuangan dan gerakan pelajar wajar disorot melampaui horizon pemilihan

MPP. Jika ia berlaku, kita mampu membangunkan kedinamikan politik kampus yang

mempunyai potensi lebih besar. Mungkinkah ini satu inovasi yang perlu dilaksanakan?

f.Perenggan transisi

Mungkin sedikit mengecewakan ialah pemilihan MPP kali ini masih menyaksikan label

diberikan kepada calon yang bertanding. Label seperti proaspirasi dan promahasiswa

sebenarnya tidak banyak membantu kepada perkembangan pendidikan politik pelajar.

Sebaliknya, ia hanya menambahkan lagi tahap polarisasi di kalangan pelajar di kampus. Jika

sebelum ini pelajar dikatakan bersosial dalam lingkungan rakan etnik yang sama saja, label

seperti proaspirasi dan promahasiswa ini dikhuatiri menjarakkan lagi rantaian sosial antara

mereka.

g.Perenggan dialog

Seperti kata Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Mohamed Nordin, pelaksanaan e-undi

sewajarnya tidak boleh dipertikaikan terutama dalam era ledakan maklumat dan penggunaan

teknologi. Apa yang penting jelasnya, kepercayaan pelajar terhadap sistem yang dilaksanakan.

Tegas beliau, apa jua sistem yang terbaik di dunia jika tidak didukung dengan keyakinan, ia

pasti mengundang masalah.

h.3 ciri perenggan yang baik-kepautan, kejelasan, kesatuan

Kepautan

Selain itu, Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) yang diadakan setiap tahun boleh

menjadi contoh terbaik bagaimana pertembungan idea dan pemikiran wujud meskipun ia

berlaku dalam keadaan terkawal. Perbezaan pandangan dan hujah dalam persaingan untuk

meraih sokongan misalnya adalah sebahagian daripada rutin menarik yang mewarnai

pemilihan MPP saban tahun.

Kejelasan

Pengalaman baru

Pemilihan MPP ini juga memperlihatkan pengalaman baru bagi sesetengah kampus seperti

Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) apabila kali kedua malaksanakannya

sejak ia diperkenalkan tahun lalu. Sebanyak 13 kerusi dipertandingkan iaitu lina kerusi

diperuntukkan bagi kawasan kampus manakala lapan kerusi diagihkan bagi kawalan fakulti.

Kesatuan


Kementerian memandang serius pelaksanaan pemilihan MPP kerana ia adalah satu proses

demokrasi adalah satu proses demokrasi yang sewajarnya memberi pengalaman politik yang terbaik

sebelum pelajar melangkah keluar. Di sinilah mereka didedahkan dengan elemen penting dalam

proses demokrasi seperti kebebasan bersuara dan kuasa untuk memilih pemimpin.

i.Teknik menstuktur idea

Teknik proses

Pemilihan MPP pada kali ini yang dilangsungkan di semua institusi pengajan tinggi awam

(IPTA) nampaknya sudah berakhir, Apa yang menarik, pemilihan pada kali ini disifatkan

agak 'panas' kerana isu pelaksanaan e-undi di kampus Universiti Putra Malaysia (UPM) dan

Universiti Islam Antarabangsa (UIAM).

Teknik sebab dan akibat


Mungkin sedikit mengecewakan ialah pemilihan MPP kali ini masih menyaksikan label diberikan

kepada calon yang bertanding. Label seperti proaspirasi dan promahasiswa sebenarnya tidak

banyak membantu kepada perkembangan pendidikan politik pelajar. Sebaliknya, ia hanya

menambahkan lagi tahap polarisasi di kalangan pelajar di kampus. Jika sebelum ini pelajar dikatakan

bersosial dalam lingkungan rakan etnik yang sama saja, label seperti proaspirasi dan promahasiswa

ini dikhuatiri menjarakkan lagi rantaian sosial antara mereka.

Teknik definisi

Fenomena 'the angry young man' atau golongan muda yang marah-marah adalah satu keadaan yang

biasa berlaku dalam negara di dunia. Fenomena ini menyaksikan bagaimana golongan muda yang

vokal dan lantang dalam menyatakan pendirian mereka. Tindakan secara agresif dalam

menyuarakan pandangan ini juga memperlihatkan sifat mereka yang idealis. Hal ini juga dibantu

dengan tahap pendidikan dan akses maklumat yang mereka peroleh.

0 comments:

Post a Comment